Referat fra pensionistturen 7. juni 2018

Billede Fra Sommerudflugt 7 Juni 2018
Referat fra sommerudflugten for pensionisterne den 7. juni 2018

Den 7. juni måtte mere end 70 pensionister stå op tidligt som på de gode gamle arbejdsdage.

Turen gik til Fredericia vold, hvor guiderne førte os igennem voldanlægget, mens de berettede om Fredericias glorværdige rolle i Danmarks historie. Herefter rullede busserne til Middelfart, hvor vi nød en god frokost på Clay Keramikmuseum. Efter en introduktion om Grimmerhus og Clay gennemgik vi på egen hånd museets imponerende samlinger af keramisk kunst gennem tiderne.u

På vejen hjem fulgte vi op på en tidligere udflugt til Kongernes Jelling med et besøg i Tamdrup Kirke. Denne kostbare, domkirkelignende bygning fra Harald Blåtands tid bærer vidnesbyrd om den første kristendom i Danmark.

Årets sommerdag nr 23 blev afsluttet med kalvesteg med årstidens grønt på restaurant Sølyst ved Skanderborg Sø.