Årets pensionist julefrokost

Pensionist julefrokost 3.
Pensionistudvalget afholdte juleforkost for pensionisterne i restaurant M ved golfbanen.

Årets pensionist julefrokost blev afholdt den 30 november på restaurant M ved golfbanen. 75  pensionister var fremmødt til en hyggelig middag i festlig lag.

Keld Pedersen aflage årsberetning fra pensionist udvalgt, fortalte om kommende arrangagementer i 2019 og takkede for den flotte opbakning til alle de arrangagementer udvalget udbyder.

Keld afsluttede ved at byde velkommen til Leif Plauborg formand for Randers Lærerforening. Formanden indledete med at takke pensionisterne for deres store engagement og deltagelse i foreningens mange tiltag. Efterfølgende opsumerede Leif Plauborg de mange fokuspunkter Randers Lærerforening har beskæftiget sig med gennem 2018. Emner som OK18, inklusion mm.

Efterfølgende de to talere blev julefrokosten stående synget i gang med foreningssangen. Maden blev serveret, som ta selv - sild, fiskefilet og klassisk julefrokost. Under frokosten blev der synget julesange fra sanghæftet.

En jukefrokost, som ganske enkelt var lige efter julens ABC!