Oplæg fra LOU Advokater om fremtidsfuldmagter, testamenter og ægtepagter.

Pensionist arrangement 2. februar 2023 kl. 15.00-17.00 i Randers Lærerforening LOU Advokater fortæller i et letforståeligt sprog, hvordan arven fordeles, alt efter om man har testamente eller ej, herunder ved brug af eksempler, så alle får klarhed over deres egen situation og konsekvenserne af deres valg.

Pensionist arrangement 2. februar 2023 kl. 15.00-17.00 i Randers Lærerforening

Oplæg fra LOU Advokater om fremtidsfuldmagter, testamenter og ægtepagter.

LOU Advokater fortæller i et letforståeligt sprog, hvordan arven fordeles, alt efter om man har testamente eller ej, herunder ved brug af eksempler, så alle får klarhed over deres egen situation og konsekvenserne af deres valg.

Vi kommer også ind på ægtepagter, da en ægtepagt har indflydelse på fordelingen af formuen ved død.

Endelig kommer vi ind på fremtidsfuldmagter. Vi vil komme ind på, hvad en fremtidsfuldmagt er, hvornår der er behov for en fremtidsfuldmagt, og hvordan man iværksætter den.

 

Mange kender ikke til muligheden for fremtidsfuldmagter, ligesom mange ikke kender konsekvenserne ved ikke at have oprettet et testamente og/eller en ægtepagt.

 

Vores mål med mødet er, at der bliver skabt klarhed over de fremmødtes egen situation.

Tilmelding senest den 24. januar 2023 på mail: 130@dlf.org eller på telefon 8641 7188.

Først til mølleprincippet