Kontingent

Kontingent for 1/1-24 til 31/7-24

 

 

DLF       

Kreds      

I alt    

Almindelige medlemmer

229,00

295,00

524,00

Dobbeltorganiserede i

Dansk Psykologforening

229,00

295,00

524,00

Særlige medlemmer

98,00

60,00

158,00

Pensionister

77,00

45,00

122,00

I forhold til kontingent for DLF tages forbehold, da kontingentperioden er anderledes, og derfor kan der ske ændringer i kontingentet udover det beskrevne i Randers Lærerforenings vedtægter.

Kontingent for almindelige medlemmer opkræves kvartalsvis. Øvrige opkræves hvert halve år.

Har du spørgsmål til kontingentet, din opkrævning m.m., skal du kontakte Regitze Floor Vittrup på Kredskontoret tlf.  2811 2387 (direkte), 8641 7188 eller mail: refv@dlf.org