Om Randers Lærerforening

Som en følge af kommunalreformen tilbage i 2007 blev der rokeret voldsomt rundt på kommunegrænserne, og den nye Randers Kommune så dagens lys. Den nye kommune består af en den gamle Randers Kommune, Purhus Kommune, Nørhald Kommune og dele af henholdsvis Sønderhald, Mariager og Langå Kommuner.

For at matche de ændrede kommunegrænser der blev gældende den 1. januar 2007, blev der dannet nye lærerkredse. Randers Lærerforening blev stiftet og var klar til at virke fra den 1. april 2006. Den nye Randers Lærerforening blev dannet af den gamle Randers Lærerforening og Kreds 138 (dækkede Mariager, Nørhald, Purhus og Langå) samt Kreds 135 (dækkede bl.a. Sønderhald).

Randers Lærerforening har til formål:

  • at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser.
  • at styrke sammenholdet blandt medlemmerne
  • at tilskynde til aktivt medlemsarbejde på skolerne.

Der er mange gode grunde til at være medlem af Randers Lærerforening og dermed Danmarks Lærerforening. 

Styrelsen

Styrelsen i Randers Lærerforening består af 5 medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen i lige år. Ligeledes vælges der 4 kongresdelegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. 

Styrelsen holder normalt møde hver tirsdag. Andetsteds på hjemmesiden kan du læse korte referater fra styrelsesmøderne. 

Kontoret

I den daglige kontortid (se kontorets åbningstider under kreds 130/kontoret) kan der rettes henvendelse til Randers Lærerforening. På kontoret sidder vores sekretær Regitze Floor Vittrup, der ved alt om kontingent, kontingentnedsættelse, indmeldelse m.m. Hun kan kontaktes via mail på refv@dlf.org

Desuden er der mulighed for at tale med formanden, næsteformanden, kassereren eller sagsbehandlerne.  

Medlemsfordele

Læs om fordelene ved at være medlem af Danmarks Lærerforening/Randers Lærerforening her

Vedtægter for Randers Lærerforening
Vedtægter for Randers Lærerforenings Særlige Fond