A20-aftale i Randers Kommune

Aftale Skole 1Red
Randers Kommune og Randers Lærerforening har indgået en lokal aftale, der supplerer den centrale A20-aftale på folkeskoleområdet og STU-området.

Den 15. januar underskrev Skolechef i Randers Kommune Jesper Kousholt og formand i Randers Lærerforening Leif Plauborg den lokale A20-aftale.

Aftalen er den 30. maj blevet suppleret med to bilag - det ene omhandler ændringer i arbejdstiden pga afskaffelsen af store bededag, og det andet bilag fastlægger bl.a. den kollektive ferielukning.

Bilag om arbejdstid gældende fra den 1. august 2023
Bilag om placering af den kollektive ferielukning

Har du spørgsmål til aftalen skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

Aftale på CSV
Den 24. juni underskrev Randers Lærerforening og leder på CSV Randers Poul Bloch en arbejdstidsaftale, der supplerer A20, og som dækker lærerne på CSV.

Har du spørgsmål til aftalen, skal du kontakte tillidsrepræsentanten på CSV Randers eller kredskontoret.

Aftale for tale-/hørelærerne på PPR
Den 29. juni underskrev Randers Lærerforening og leder af PPR Randers Maria Virhøj Madsen en arbejdstidsaftale, der supplerer A20 og som dækker tale-/hørelærerne på PPR.

Aftalen er i juni 2023 suppleret med et bilag grundet ændringer i arbejdstiden pga afskaffelsen af store bededag. Læs bilaget her

Har du spørgsmål til aftalen, skal du kontakte din tillidsrepræsentant på PPR eller kredskontoret.

Arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

Arbejdstidsaftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening gældende fra den 1. august 2021.
Bemærk, at der med virkning fra 1. august 2023 er ændret i nettonormen - se links andet steds på siden.

Arbejdstidsaftale på CSV

Arbejdstidsaftale på CSV - gældende fra 1. august 2021

Aftale om arbejdstid på PPR

Randers Lærerforening og PPR's aftale om arbejdstid for tale-/hørelærerne