A20-aftale i Randers Kommune

Aftale Skole 1Red
Randers Kommune og Randers Lærerforening har indgået en lokal aftale, der supplerer den centrale A20-aftale

Den 15. januar underskrev Skolechef i Randers Kommune Jepser Kousholt og formand i Randers Lærerforening Leif Plauborg den lokale A20-aftale.

Reglerne i aftalen omhandlende arbejdstid, forberedelse og andre opgaver er gældende fra den 1. august 2021, men planlægningsbestemmelserne på skoleniveau er gældende fra den 1. januar 2021.

Har du spørgsmål til aftalen skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

Arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

Arbejdstidsaftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening gældende fra den 1. august 2021. Planlægningsbestemmelserne i §4 er gældende for planlægningen af skoleåret 2021/22