A20-aftale i Randers Kommune

Aftale Skole 1Red
Randers Kommune og Randers Lærerforening har indgået en lokal aftale, der supplerer den centrale A20-aftale på folkeskoleområdet og STU-området.

Den 15. januar underskrev Skolechef i Randers Kommune Jepser Kousholt og formand i Randers Lærerforening Leif Plauborg den lokale A20-aftale.

Reglerne i aftalen omhandlende arbejdstid, forberedelse og andre opgaver er gældende fra den 1. august 2021, men planlægningsbestemmelserne på skoleniveau er gældende fra den 1. januar 2021.

Har du spørgsmål til aftalen skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret.

Aftale på CSV
Den 24. juni underskrev Randers Lærerforening og leder på CSV Randers Poul Bloch en arbejdstidsaftale, der supplerer A20, og som dækker lærerne på CSV.

Har du spørgsmål til aftalen, skal du kontakte tillidsrepræsentanten på CSV Randers eller kredskontoret.

Aftale for tale-/hørelærerne på PPR
Den 29. juni underskrev Randers Lærerforening og leder af PPR Randers Maria Virhøj Madsen en arbejdstidsaftale, der supplerer A20 og som dækker tale-/hørelærerne på PPR.

Har du spørgsmål til aftalen, skal du kontakte din tillidsrepræsentant på PPR eller kredskontoret.

Arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

Arbejdstidsaftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening gældende fra den 1. august 2021. Planlægningsbestemmelserne i §4 er gældende for planlægningen af skoleåret 2021/22

Arbejdstidsaftale på CSV

Arbejdstidsaftale på CSV - gældende fra 1. august 2021

Aftale om arbejdstid på PPR

Randers Lærerforening og PPR's aftale om arbejdstid for tale-/hørelærerne