Generalforsamling 2024

Der afholdes generalforsamling torsdag den 14. marts kl. 17.30 på Tradium på Vester Alle, Randers.
Indkaldelse til generalforsamling 2024 Indkaldelse til generalforsamling 2024

Der afholdes generalforsamling i Randers Lærerfore...

Er du kandidat til styrelsen? Er du kandidat til styrelsen?

På generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2024...

Valg af dirigent Valg af dirigent

Styrelsen foreslår Frank Larsen

Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af forretningsorden

Forslag til forretningsorden - punkt 2 på dagsorde...

Valgprocedure Valgprocedure

Når der på generalforsamlingen skal vælges til de...

Beretning Beretning

Den skriftlige beretning

Forslag til udtalelse fra generalforsamlingen Forslag til udtalelse fra generalforsamlingen

Styrelsen fremlægger forslag til udtalelse fra gen...

Regnskab for 2023 og budgetter Regnskab for 2023 og budgetter

Her findes regnskab og budgetter for de kommende å...

Regnskab for Særlig Fond 2023 Regnskab for Særlig Fond 2023

Regnskab for Særlig Fond kan læses her

Indkomne forslag Indkomne forslag

Forslag om ændret vedtægt for Særlig Fond og vedtæ...

Ydelser til styrelsesmedlemmer Ydelser til styrelsesmedlemmer

Kredsens anvendelse af midler til frikøb af styrel...

Budget og kontingent Budget og kontingent

Budget for det følgende kalenderår og budgetoversl...

Valg til kredsstyrelsen m.m. Valg til kredsstyrelsen m.m.

Der skal vælges kredsstyrelse, kongresdelegerede,...

Eventuelt Eventuelt

Generalforsamlingens sidste punkt