Foredrag med Jørgen Ørgård onsdag den 18 april 2018 kl. 15.00- 17.00

Joergen Oergaard
Magtens veje - veje til magten Jørgen Ørgård kommer og holder foredrag. Han har levet et liv i og med politik.

Så længe menneskene har dannet samfund, har de gjort sig forestillinger om magtens væsen og overvejet den bedste indretning af magtens udøvelse og det politiske system. Styreformerne har skiftet fra monarki ( den enes styre) og til demokrati ( de manges styre). På det seneste har spørgsmålet om centralisering og decentralisering af magten bølget frem og tilbage.

Med en farfar, der var sognefoged, en far der var sogneråds- og menighedsrådsformand og gennem sit eget politiske virke i byråd og distriktsråd samt arbejde som skoleinspektør, vil Jørgen Ørgård sætte fokus på forskellige tiders former for magtudfoldelse kryderet med oplevelser fra sit eget politiske liv.

Tilmelding senest 12. april 2018 på tlf. 86 41 71 88 eller mail: refv@dlf.org