Pensionistudvalget

Randers Lærerforening har et meget aktivt pensionistudvalg, der laver en række arrangementer i løbet af året.

Gruppen består af:


Inge-Lise Mørup
Linda Kielgaast
Bent Gindesgård
Jens-Ole Sørensen

Kontaktperson fra Kredsstyrelsen er Mads A. Christensen

Afhængig af udgifterne til de forskellige arrangementer kan der opkræves en beskeden deltagerbetaling.
Har du forslag til kommende mulige arrangementer, skal du kontakte Mads på malc@dlf.org eller en fra udvalget.