Pensionistudvalget

Randers Lærerforening har et meget aktivt pensionistudvalg, der laver en række arrangementer i løbet af året.

Gruppen består af:

Keld Petersen
Inge-Lise Mørup
Niels-Jørgen Borgholm
Else Bundgaard
Bent Gindesgård

Kontaktperson fra Kredsstyrelsen er Michael Povlsen.

Afhængig af udgifterne til de forskellige arrangementer kan der opkræves en beskeden deltagerbetaling.
Har du forslag til kommende mulige arrangementer, skal du kontakte Michael på jemp@dlf.org eller en fra udvalget.