Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamling 2017
Materialet fra tidligere generalforsamlinger

Materialet fra tidligere afholdte generalforsamlinger (fra 2018) findes på dlfinsite. 

Oplysninger om generaforsamlinger afholdt før 2018 fås ved henvendelse til Kredskontoret.