Grønspættebogen

I "Grønspættebogen" kan du finde relevante oplysninger om vores arbejdstidsaftale og de forskellige paragraffer i "Arbejdstidsreglerne"