Regnskab for Særlig Fond 2022

Penge
Her er Regnskabet for Randers Lærerforenings Særlig Fond 2022
Resultatopgørelse 2021 2022
Huslejeindtægt 100.000 104.000
Renteindtæft 2.500 2.500
Afkast værdipapirer 23.154 28.081
Kursregulering  7.741 0
Indtægter ialt 133.395 134.581
     
Udgifter    
Ejendomsskat -20.910 -18.300
Ejendomsforsikring -10.987 -10.967
Vedligeholdelse -6.375 -35.144
Vicevært -25.530 -20.871
Revision -15.312 -16.562
Administration  -10.732 -9.409
Porto og gebyr -1.000 -1.000
Renteudgifter pengeinst. -3.017 -2.908
Kursregulering ved salg   -159.153
Kursregulering værdipapirer   -12.634
Udgifter i alt -93.863 -286.948
     
Årets resultat 39.532 -152.367
     
Aktiver    
Lærernes Hus 2.000.000 2.000.000
Værdipapirer 1.018.433 855.229
Lån og Spar 124.890 167.228
Kronjylland Garantikapital 100.000 100.000
Sparkron Opsparing 546.265 545.669
Aktiver i alt 3.789.588 3.668.126
     
Passiver    
Egenkapital primo 3.160.174 3.199.706
Årets resultat 39.532 -152.367
Egenkapital i alt 3.199.706 3.047.339
     
Gæld    
Mellemregning RLF 574.570 604.849
Anden gæld 15.312 15.938
Gæld i alt 589.882 620.787
     
Passiver i alt 3.789.588 3.668.126
     
Værdipapirer Kursværdi Kursværdi
  2021 2022
Lån og Spar Invest:    
Verden Selct 78.661 0
Obligationer 554.131 0
Danske Aktier 138.084 0
Emerging Markeds Aktier 19.188 0
Emerging Markeds Debt 37.066 0
European High  191.303 0
Lån og Spar Mix Invest B60               0     855.229
I alt 1.018.433 855.229