Budget og kontingent

Tal 414280
Budgetbemærkninger til år 2024 og forslag til kontingent

 

  • Kontingentet til Randers Lærerforening og Danmarks Lærerforening foreslås hævet fra kr. 280,-. til kr. 295,- pr. måned for alm.- og dobbeltorganiserede medlemmer. Pensionisternes kontingent foreslås hævet fra kr. 42,- kr. til kr. 45,- pr måned. Kontingentet for særlige medlemmer foreslås hævet fra kr. 57,-. til kr. 60,- pr måned.
  • Medlemskontingentet er beregnet på grundlag af 809 medlemmer i fraktionerne 1 og 2, samt 220 kontingentbetalende medlemmer i fraktion 4.
  • AKUT-bidraget er beregnet på baggrund af 27 tillidsrepræsentanter og 1 fællestillidsrepræsentant.
  • Øvrige poster er reguleret under hensyn til de forventede udgifter i 2024
  • Der hensættes kr. 15.000,- pr. år til vedligehold af kontor og inventar.
  • Det skal bemærkes, at udgiften til kontingent til FH-Østjylland (Fagbevægelsens Hovedorganisation) er på kr. 35,- pr. medlem om året. Randers Lærerforening bidrager med kr.  10,-. og Danmarks Lærerforening bidrager med kr. 25,- pr. medlem. 

Forslag om kontingent fra 1. august 2023 (Kontingent til DLF er udgiften pr. måned januar 2023). Kontingentet er pr. måned.

 

DLF

KREDS

I alt

Alm. Medlemmer

223,-

295,- (280,-)

518,- (503-)

Dobl.org i Dansk Psykologforening

223,-

295,- (280,-)

518,- (503-)

Særlige medlemmer

98,-

60,- (57,-)

158,- (155,-)

Pensionister

75,-

45,- (42,-)

120,- (117,-)