Indkaldelse generalforsamling

Dsc02044
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Randers Lærerforening, Kreds 130 

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.30 

på Tradium, Vester Alle 26, Randers C.

 Endelig dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
    Der er ikke indkommet forslag
  6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale
  7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformanden, Randers Lærerforening, Niels Ebbesens Gade 24, 8900 Randers C senest den 2. marts 2023.

I løbet af generalforsamlingen vil der være spisning og foredrag med Jacob Aastrup fra Center for Digital Pædagogik. Læs mere om Jacob på Randers Lærerforenings hjemmeside.

Tilmelding via tillidsrepræsentanten senest onsdag den 8. marts 2023. For medlemmer, der ikke har et ansættelsessted med en tillidsrepræsentant, er ledige, medlem af fraktion 4 m.m. foregår tilmelding til generalforsamlingen på mail til 130@dlf.org. Husk at skrive navn i mailen og ”Generalforsamling” i emnefeltet.

Vel mødt

Kredsstyrelsen