Kommunalt

 • Lønstigning 1. okt 2019

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2019/september/loenstigning 24. september 2019

  Lønnen stiger den 1. oktober – både på statens og det kommunale område. I OK18 blev der aftalt en række lønstigninger i overenskomstperioden

 • Lønnen stiger fra den 1. april

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2020/april/loennen-stiger-fra-den-1-april-1 23. april 2020

  Ved OK18 blev der aftalt en række generelle lønstigninger i hele perioden. Den seneste er pr. 1. april 2020

 • Forældresamarbejdet i folkeskolen

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2017/september/foraeldresamarbejdet-i-folkeskolen 22. september 2017

  Skolerne skal have ressourcer, der gør det muligt at prioritere skole-hjemsamarbejdet og samtidig sikre tid til, at eleverne møder velforberedte lærere – den vigtigste faktor for elevernes udbytte af skolegangen.

 • Udskydning af lejrskoler

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2020/maj/lejrskoler 12. maj 2020

  DLF oplever, at nogle kommuner har et ønske om at kunne flytte lejrskoler fra indeværende skoleår, som er blevet aflyst på grund af COVID-19, til det kommende skoleår.

 • Høringssvar – Anden organisering af specialklasser

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2019/april/hoeringssvar-anden-organisering-af-specialklasser 24. april 2019

  Forslaget indeholder to forskellige forslag, der begge har til formål at begrænse ressourceforbruget på specialklassetilbuddene til elever med særlige behov.

 • Høringssvar til tildelingsmodellen

  Sti: https://dlfranders.dk/nyheder/2020/august/hoeringssvar-til-tildelingsmodellen 12. august 2020

  Randers Lærerforening har indsendt høringssvar til forslaget til ny tildelingsmodel for folkeskoleområdet

Udvalgte emner