Arbejdsmiljørepræsentanter

  • Arbejdsmiljørepræsentanter

    Sti: http://dlfranders.dk/kreds-130/arbejdsmiljoerepraesentanter 14. august 2017

  • Opfølgning på OK18

    Sti: http://dlfranders.dk/nyheder/2018/september/opfoelgning-paa-ok18 3. september 2018

    Danmarks Lærerforening havde indkaldt alle formænd og næstformænd til møde som opfølgning på OK18 og den ekstraordinære kongres i juni.

Udvalgte emner