Tillykke til Ulla og Leif

Ulla Krogh (fra Bjerregrav Skole) og Leif Plauborg (formand i Randers Lærerforening) er begge genvalgt til Lærernes Pensions medlemsforum Vest.

Vi ønsker tillykke med valget.

130522 lppension

Meldlemskonference

Ny forskning dokumenterer lærerens afgørende rolle

En ny undersøgelse fra DPU viser, at det er læreren, som er den vigtigste faktor for, at eleverne lærer noget. DLF opfordrer til styrket fokus på kvalitet i undervisningen.

 Det er læreren, som er afgørende for, om eleverne i folkeskolen rykker sig fagligt. Det konkluderer undersøgelsen fra DPU, Aarhus Universitet, som samtidig påpeger, at trivsel ingen sammenhæng har med elevernes faglighed.

Formanden for Danmarks Lærerforening (DLF), Anders Bondo Christensen udtaler:

- Undersøgelsen slår fast, at det er læreren, der er afgørende for, om eleverne løfter sig fagligt, og derfor er det vigtigt, at vi får meget mere fokus på lærernes mulighed for at skabe kvalitet i elevernes undervisning.

Ifølge DPU undersøgelsen kan undervisning af vikarer og sygefravær blandt lærere have en negativ effekt på elevernes faglighed. Og det er formanden for DLF enig i.

Læs mere her:

demo1

Smid ikke skolebarnet ud med badevandet

Politiken bringer i dag en kronik af formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, om læringsmålstyret undervisning.

I folkeskolen blev jeg udfordret af min matematiklærer fru Fastrup, der blandt andet lærte mig at konstruere synsvinkelbuen.

I gymnasiet var det skrappe, dygtige og efter min vurdering elskelige Maren, der med algebraens fundamentalsætning stod for en af de store udfordringer udi matematikken.

Fru Fastrup og Maren gjorde, hvad de kunne, for at vi blev så dygtige som muligt til matematik, men deres ambitioner rakte videre. De var optagede af, at vi på trods af vores forskelligheder fungerede som en god klasse. De var bevidste om, at deres undervisning var en del af vores forberedelse til deltagelse i et demokratisk samfund. Og de vidste, at deres indsats havde betydning for vores muligheder for at kunne lykkes med vores liv. Maren og fru Fastrup var meget forskellige mennesker, hvilket naturligvis også gjorde dem til forskellige undervisere, men de byggede på en fælles, værdifuld uddannelsestradition.

Læs kronikken her:

Webdesign: BUCHS AS