Kompensation for store bededag

Penge
VI har spurgt Randers Kommune om udbetaling af kompensationen for den mistede fridag på store bededag.

Randers Kommune vil udbetale tillægget på 0,45% månedligt, hvilket var den ene af de to muligheder. Man er dog forventet først klar til at sætte gang i udbetalingen fra udgangen af marts måned. Her vil man samtidig udbetale de manglende tillæg for de forgående måneder.

Den korte forklarling kan læses herunder og tilsvarende kan læse, hvad kommunen forventer:

Med afskaffelsen af st. bededag som helligdag er der vedtaget lov om konsekvenser af afskaffelse af st. bededag som helligdag. Loven har virkning fra 1. januar 2024.

Overordnet set betyder dette, at månedslønnede lønmodtagere, der får deres arbejdstid forøget som konsekvens af fjernelsen af Store Bededag, har ret til et løntillæg på 0,45 % af årslønnen.

Løntillægget optjenes løbende, og vil blive udbetalt månedligt. Løntillægget forventes klar til udbetaling med lønnen ved udgangen af marts måned 2024. På det tidspunkt vil løntillægget blive reguleret med tilbagevirkende kraft til januar 2024.