Analyse af folkeskolen i Randers Kommune

Computer 570251
Kommunen er i vækst og kapaciteten på skolerne i den sydlige del af kommunen er presset. Man igangsætter en pædagogisk og didaktisk analyse på skoleområdet...

Randers Kommune er i vækst – og det er godt. Vi bliver flere borgere i kommunen og har netop rundet de 100.000. Det er en udvikling, som vi gerne skulle fastholde.

Vi ved, at kapaciteten på skolerne i den sydlige del af kommunen er presset. Haslund og Munkdrup er attraktive tilflytterområder og derfor er det naturligt, at fokus i første omgang er på Syd. Derfor har man i budget 2024 afsat 90 millioner til udbygning af skolerne. Det er positivt, at man forholder sig til, at de udfordringer, der er med kapacitet på skolerne i Sydbyen, men der mangler en vigtig tilføjelse – hvad med en ny skole i syd eller andre områder, hvor man måske ser ind i fremtidige kapacitetsproblemer?

Analyser viser, at mange tilflyttere til Randers Kommune kommer fra Århus. Bosætter de sig i den sydlige del af kommunen – hvilket er oplagt ud fra transportmulighederne til de mange arbejdspladser i Århus Nord, så er Munkdrup et oplagt sted at flytte til.

Man har valgt at bygge en ny daginstitution til de forhåbentlig mange nye borgere i den sydlige del af Randers Kommune. I børnehaven vil der være plads til 100 børn i alderen 3-6 år. Det betyder, at – når børnehaven er fyldt – vil der hvert år i gennemsnit være 25-30 børn, som skal starte i skole.  

Det undrer, at man i forbindelse med Skoleanalysen og udviklingsplanen ikke ser på, hvilke muligheder der i første omgang vil være for en ny indskolingsskole i Munkdrup i stedet for at udbygge kapaciteten på de øvrige skoler i Syd. En indskolingsskole, som er placeret der, vil være attraktiv for borgerne i Munkdrup, den sydlige del af Paderup og muligvis andre dele af det sydlige Randers Kommune, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med lokalplanen.

En skole kan bruges som et middel til at gøre Munkdrup endnu mere attraktiv for familier med børn, der er skolesøgende. En ny skole i Munkdrup kan bidrage til en visionær og udviklende folkeskole til gavn for Randers Kommune, folkeskolen og ikke mindst de elever, som vil få deres gang på skolen.

Så hermed opfordringen til, at man ikke nøjes med at undersøge mulighederne for de nuværende skoler, men også ser på, hvad nye skoler kan byde ind med i forhold til kapaciteten i Syd og andre steder i kommunen. Herunder selvfølgelig med en vurdering af øvrige afledte konsekvenser. Når Randers Kommune er i vækst – så skal vi se på mulighederne for at fastholde udviklingen og gøre Randers til en attraktiv kommune for alle typer borgere.

Vi er mange i Randers Kommune, der besidder erfaring, viden og interesse i at drive og udvikle folkeskolen. En folkeskole, der til stadighed lever op til de forventninger, som vi som samfund stiller til vores uddannelsesinstitutioner. En ny skole i Munkdrup kan bidrage til, at vi fastholder vores elever i folkeskolen.

Med erindringer tilbage til skolestrukturændringerne så vi, hvorledes eleverne strømmede ud til privatskolerne i store tal. Der var ikke opbakning til strukturen! Gentager det billede sig, kan en manglende ny skole i fx Munkdrup vise sig at blive en dyr beslutning med negative konsekvenser for folkeskolen i Randers Kommune.

Vi vil folkeskolen.