Det lokale resultat af OK21

Ok 21
Et stort og klart ja til OK21 fra medlemmerne i Randers Lærerforening.

På det kommunale område har 54,1% af medlemmerne i Randers Lærerforening afgivet deres stemme, og 85,7 valgte at sætte krydset ved ja. Stemmeprocenten har været lidt lavere end den samlede stemmeprocent på landsplan (59,3) – til gengæld har lidt flere sat krydset ved ja.

”I styrelsen i Randers Lærerforening er vi glade for det meget klare resultat. Trods udfordringerne i forhold til Covid-19, og den deraf følgende uklarhed om den økonomiske situation, har vi fået et resultat, der sikrer en lille reallønsfremgang. Resultatet af forhandlingerne sikrer udover reallønnen også en særlig lønudvikling til en række udvalgte grupper, som fx børnehaveklasselederne i folkeskolen, vejlederne og en gruppe af ikke-læreruddannede ansatte på PPR”, fortæller Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening, og han fortsætter: ”Derudover er der forskellige projekter der enten fortsætter, eller skal igangsættes. Det drejer sig fx om kompetenceudvikling, et projekt om nyuddannede lærere, der skal ses på en ny praktikaftale og seniorarbejdslivet.”

Udover dette er der bl.a. indgået aftaler om en udvidelse af sorgorloven og forbedringer på gruppelivsordningen.

”Alt i alt er det godkendt resultat af OK 21, men også et resultat, der i forhold til det samarbejdsspor, der er en del af aftalen om arbejdstid for lærerne, forpligter både KL og kommuner som arbejdsgivere. I Randers ser vi frem til, at vi sammen med kommunen kan fortsætte og udbygge det gode samarbejde vi har fået skabt omkring folkeskolen til glæde for både elever, forældre og ansatte på skolerne”, siger Leif Plauborg.