Budget 2018 - kommentar

Randers Lærerforening har en række kommentarer til budget 2018 – den første omhandler det, der budgetmæssigt kaldes ”Tilbagerulning af rammebesparelser”.
Alle_124 2013 06 10 DLF 096

Vi noterer med tilfredshed, at der er fundet penge til skolerne. I den politiske virkelighed har man givet næsten 10 millioner til folkeskolerne for at modvirke rammebesparelserne, der blev indregnet fra dette skoleårs start. I praksis betyder det, at man ikke tager pengene næste år.  

Men når man ser på ressourcetildelingen til skolerne, er der forud for dette skoleår reduceret med i alt næsten 14 millioner. Der mangler altså stadig 4 millioner for at nå status fra skoleåret 16/17.

Desuden er der ikke kompenseret for den manglende prisfremskrivning – den gør det sværere og sværere af få økonomien til at hænge sammen i en tid, hvor kravene til udstyr og it-platforme konstant vokser.

Pengene, der bliver lagt ud, ønsker forligspartierne skal anvendes på to-lærerordninger og holddeling. Netop to-lærerordninger har en positiv effekt på elevernes udbytte af undervisningen og vi må så håbe, at pengene ikke bare skal bruges til at fylde i økonomiske huller ude på skolerne. Det er der desværre meget, der tyder på.