75 år på Trekløverskolen

25 Bo Pia Og Mai Trekloeverskolen
På Trekløverskolen har man fejret 3 lærere, der alle havde 25 års jubilæum

På Trekløverskolens afdeling på Borup Byvej har man startet skoleåret med at fejre en række jubilæer. De tre lærere er Bo, Pia og Mai, der alle har været ansat i Randers Kommune og inden da i Århus Amt inden for specialområdet. I 2007 blev amterne nedlagt og Randers Kommune overtog specialskoleområdet. 

Pia Madsen, der står i midten, er tillidsrepræsentant på Borup Byvej og havde medbragt vin og kort til jubilarerne. Fra Randers Lærerforening skal der lyde et stort tillykke til de tre jubilarer.