Lukkeuger i SFO - høringssvar

Skole 414280 2
Skole- og Uddannelsesudvalget har sendt placeringen af lukkeugerne i SFO i høring. Placeringen af lukkeugerne har betydning for SFO-personalets sommerferie og dermed samarbejdet på skolerne. Randers Lærerforening har indsendt høringssvar.

Høringssvar vedr. tidspunkt for fælles feriepasning i SFO fra sommeren 2023

Randers Lærerforening har et opmærksomhedspunkt i forhold til en eventuel flytning af SFO-lukkeugerne.

En flytning til de sidste to uger af juli vil have konsekvenser for samarbejdet mellem lærere og pædagoger på skolerne. De pædagoger, der skal holde ferie i uge 31, vil ikke kunne deltage i forberedelserne af det kommende skoleår og eventuelt pædagogiske arrangementer på skolerne i uge 31 – de sidste fx i forhold til skoleudvkling.

Såfremt man gennemfører forslaget, skal man være opmærksom på den mulige kvalitetsforringelse, beslutningen har i forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger – særligt i indskolingen og på specialområdet, hvor samarbejdsmulighederne i forhold til skoleudvikling og driften af det kommende skoleår forringes.

Vi har hørt, at flere har foreslået, at man kunne lave forberedelse af det kommende skoleår i starten af elevernes sommerferie. Her vil vi gøre opmærksom, at nyansatte først tiltræder efter sommerferien, at et skoleår skal afsluttes og evalueres, at der skal laves overleveringer m.m..

Link til sagen på udvalgets dagsorden