To voksne eller to lærere

Flere Timer Med To Laerere
Nu begynder budgetforhandlingerne for 2022, hvor det økonomiske grundlag bliver lagt for b.la. folkeskoleområdet i kommunen. Er det nu, at vi skal se en klar retning for øget kvalitet kommunens folkeskoler?

Det er vigtigt, at der laves langsigtede politiske greb, der understøtter en god, tryg og stabil hverdag for alle kommunens folkeskoleelever. En rolig base for trivsel, faglig progression og stærke fællesskaber for alle.

Et godt eksempel på dette findes ikke langt fra vores kommune, blot et lille stykke mod nord, hvor Aalborg Kommune sender et klart politisk signal. Flere lærere i folkeskolen.

I fagbladet Folkeskolen kan man for tiden læse følgende:

”I Aalborg vil politikerne investere 92 millioner kroner i at ansætte flere lærere og indføre co-teaching i 1.-3. klasse i kommunens 50 folkeskoler. "Vi investerer massivt. Co-teaching er genialt", mener den lokale skolerådmand.”

Co-teaching er, når to lærere med forskellige kvalifikationer bringer hver deres didaktiske viden, erfaring og faglighed i spil ved at planlægge, afvikle og evaluere undervisningen efter særlige principper. En særlig form for samarbejde omkring elevernes læring og trivsel.

Co-teaching stammer oprindeligt fra USA, men er blevet oversat til en dansk kontekst af lektor Andy Højholdt. Han har tidligere udtalt følgende, der understøtter det store potentiale, som vi ser i opjusteringen af ressourcerne i klasserummet:

  • Co-teaching sikrer et læringsmiljø, der tilgodeser alle elevers behov, og fordelen ved Co-teaching er, at du bruger to professionelle ekspertiser til at højne det faglige niveau i en klasse. F.eks. en lærer sammen med en af skolens læreruddannede vejledere.
  • Undervisningen kan organiseres fleksibelt f.eks. i mindre eller parallelle hold.
  • Eleverne oplever de bliver set og hørt, at lærerne er mere nærværende.
  • Det højner fagligheden, når lærerne understøtter hinandens faglighed og kompetencer.  

Co-teaching er ikke et nyt begreb på skolerne i Randers. Det har været en klar prioritet i den efter/videreuddannelse som Skolernes Udviklingscenter har tilbudt en række lærere gennem forskellige aktørforløb. Præmissen for at udmønte dette på skolerne, har dog haft meget trange kår, da der ikke har fulgt ekstra timer med, og hermed muligheden for at være to lærere i et klasserum. Med andre ord – kompetencen er til stede på kommunens skoler, men ressourcen mangler?

Kære politikere – vi spørger derfor

”Når Ålborg kan – vil Randers så også?” 

Læserbrev bragt på amtsavisen.dk torsdag den 16. september