Mere frihed til skolerne

Genstart 414X280
Mulighederne i aftalen om større frihed til skolerne skal udnyttes

I mere end et år har man på folkeskolerne kæmpet med udfordringer, utallige ændringer, nødundervisning, online-undervisning, retningslinjer fra sundhedsmyndighederne osv – alt sammen for at mindske virkningerne af den globale pandemi. Igennem samarbejde mellem ledelser, tillidsvalgte og personalet på skolerne er meget lykkedes rigtig godt og der er givet et skoletilbud til eleverne, som man set i bakspejlet – udfra de givne rammer – må betragte som vellykket og absolut tilfredsstillende.

Men trods den store indsats, er der elever, der er vendt tilbage til skolen med et fagligt eller trivselsmæssigt efterslæb, et efterslæb, der nu skal håndteres. Derfor er det glædeligt, at man i en bred forligskreds i Folketinget har lavet en aftale om mere frihed til skolerne.

Det er en aftale, der giver mulighed for at frigive lærerressourcer til at forbedre kvaliteten af undervisningen, og fra Randers Lærerforening opfordrer vi til, at man på kommunens folkeskoler bruger mulighederne i aftalen.

Skolerne får mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning til to-lærertimer, hvilket mere end 93% af lærerne i Randers Kommune påpeger vil medvirke til en god genstart af folkeskolen i kommende skoleår. I Randers anvender man i øvrigt de nuværende muligheder for at konvertere understøttende undervisning til to-lærertimer i et pænt omfang i forvejen.

Ligeledes får skolerne mulighed for at droppe elevplanerne, og i stedet bruge tiden på andre og langt mere konstruktive ting i forhold til at skabe en bedre skoledag for eleverne. Tiden der bruges på elevplaner kan fx bruges på faglig sparring med kollegerne, hvilket 9 ud af 10 lærere i Randers Kommune har savnet i tiden med Covid-19. En faglig sparring, der fx kan bruges på at udvikle undervisningen.

Folketinget har med aftalen sat en ny ramme for folkeskolen – og helt generelt giver aftalen skolerne mulighed for, at der frigives vigtige lærerressourcer, lærerne i stedet kan anvende på kerneopgaven – undervisning af høj kvalitet eller øge elevernes trivsel.

I aftalen fremgår det, at de frigivne ressourcer skal blive i undervisningen, og aftalen er vigtig i forhold til, at man får bedre muligheder for at få undervisningsfællesskaberne i klasselokalerne genstartet efter sommerferien.

Når Folketinget endelig tør give folkeskolen frihed, så skal vi udnytte det i Randers Kommune. Det er vejen til en bedre folkeskole, en folkeskole med fokus på kerneopgaven. Det giver denne aftale bedre muligheder for. 

Bragt som læserbrev på amtsavisen.dk den 4. juni 2021
Læs Danmarks Lærerforenings og find link til aftaleteksten her.