Arbejdstidsaftale for lærerne på CSV

Aftale Csv 1
I løbet af foråret har ledelsen på CSV Randers og Randers Lærerforening forhandlet en arbejdstidsaftale.

Randers Lærerforening og CSV Randers har i dag den 24. juni underskrevet en arbejdstidsaftale, der dækker lærerne på CSV i Randers. Aftalen har fokus på, at man sikrer kvaliteten i undervisningen i kommunens STU-tilbud.

Aftalen er baseret på den centrale A20-aftale, der blev indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation i august 2020. I forhold til den centrale aftale er der lavet suppleringer, der understøtter arbejdet på CSV.

Lærernes arbejdsopgaver er fremad opdelt i tre områder, der omhandler undervisning af eleverne, lærernes forberedelse og teamsamarbejde, samt de øvrige opgaver lærerne løser på CSV.

”Vi har i forhandlingerne sammen med ledelse på CSV haft fokus på at sætte rammer for de forskellige opgaver, der skal løses”, fortæller formand i Randers Lærerforening Leif Plauborg, og han fortsætter: ”I aftalen er der fokus på, at lærerarbejdet er mangesidet, og kerneydelsen er velforberedt undervisning. Samtidig har der været en bevidsthed om, at netop på CSV skal der være en kombination mellem det kendte og forudsigelige for eleverne, men også en stor grad af fleksibilitet for lærerne i forhold til forberedelse, samarbejde og muligheden for, at man fx deltager i arrangementer i Randers til gavn og glæde for eleverne”.

Aftalen sikrer et fast undervisningstimetal for lærerne, samtidig med at der er sat tydelige rammer omkring såvel forberedelsesopgaven samt alle de øvrige opgaver, der skal løses i løbet af skoleåret.

”Vi mener, at det er en aftale, der både give fleksibilitet i forhold til de pædagogiske og faglige overvejelser for lærerne, sikrer både lærerne og ledelsen på CSV et lokalt råderum, samt giver de nødvendige rammer i forhold til det samarbejde, der skal være på CSV”, slutter Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening.

Arbejdstidsaftale på CSV

Arbejdstidsaftale på CSV - gældende fra 1. august 2021

Emner