Lønaftale for pensionerede lærere

Der er indgået aftale om, at pensionerede lærere kan ansættes midlertidigt til at undervise enkelte timer i et enkelt fag i en periode mindre end et skoleår.

Timelønnen er aftalt til kr. 230,- pr time (niveau 31/3-00). Lønnen indeholder betaling for forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Der udbetales løn for mindst 2 timer. 

Aftale for pensionerede lærere

Du kan læse aftalen her