Lønstigning 1. okt 2019

Alle_125 2013 06 10 DLF 101
Lønnen stiger den 1. oktober – både på statens og det kommunale område. I OK18 blev der aftalt en række lønstigninger i overenskomstperioden

Lønnen stiger den 1. oktober – både på statens og det kommunale område. I OK18 blev der aftalt en række lønstigninger i overenskomstperioden.

Den næste lønstigning for de kommunalt ansatte udmøntes den 1. oktober og den er på 1%. Dertil kommer der en absolut minimal stigning fra reguleringsordningen på 0,01%. Forudlønnede får altså lønstigningen med udbetalingen i slutningen af september, mens bagudlønnede må vente til udgangen af oktober.

For de ansatte på Social- og Sundhedsskolen (statens område) er der aftalt en stigning på 0,86%. Desuden bliver de statsansattes pensionsprocent forhøjet til 17,6%. Forhøjelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2018.

Emner

Målgruppe