Byrådet søger om fritagelse for de nationale test

På byrådsmødet den 9. september var der et punkt om de obligatoriske nationale test. Byrådet valgte med et stort flertal at søge om fritagelse for de obligatoriske test.
Nationale Tests

Byrådet i Randers Kommune valgte at følge indstillingen fra såvel Skole- og uddannelsesudvalget som økonomiudvalget og derfor søger Randers Kommune om fritagelse for de obligatoriske nationale test.

"Vi er glade for beslutningen, og så må vi håbe, at der fra ministeriets side er opbakning til at sætte skolerne fri på dette område. De nationale test giver alt for usikre resultater og sætter et unødvendigt pres på store grupper af elever", siger formand i Randers Lærerforening Leif Plauborg, og han fortsætter:"En kendsgerning i dette testregime er også, at man underviser med fokus på de nationale test - altså teaching for testing - i stedet for testing for teaching, hvor test og evaluering bruges for at forbedre undervisningen og give elever og lærere en viden om elevernes udbytte af undervisning, og hvor der kan sættes mere målrettet ind. Det handler ikke om, at man ikke skal teste og evaluere, men om måden man gør det på, hvorfor man gør det, hvad man vil bruge resultaterne til, og hvordan man vil bruge dem".

Link til Randers Kommunes pressemeddelelse om fritagelse for de nationale test

Link til kronikken "Tre gode grunde til at afskaffe nationale test for alle årgange"