Valg af tillidsrepræsentant

ER du lærernes næste tillidsrepræsentant? Er du børnehaveklasseledernes? Tør du sige din mening og gå forrest? Vil du have en fremragende uddannelse? Vil du være med i et fantastisk fællesskab?

Tør du sige din mening og gå forrest?

Vil du loyalt og ihærdigt kæmpe for Danmarks Lærerforening og Randers Lærerforenings politik?

Vil du have en fremragende uddannelse?

Vil du være med i et fantastisk fællesskab?

Kan du lide at have mange bolde i luften? (og gribe dem igen?)

Kan du svare ja til ovenstående er du måske den næste tillidsrepræsentant på din arbejdsplads?

I marts måned skal der vælges tillidsrepræsentanter for de ansatte på DLF’s overenskomster i Randers Kommune. Bliver du valgt, tiltræder du den 1. august 2019.

Opgaver
Du skal

  • være talsmand for kollegerne i forhold til ledelsen
  • deltage i relevante samtaler som bisidder – fx sygesamtaler og tjenstlige samtaler, hvor du varetager den enkeltes rettigheder
  • deltage i ansættelsesudvalg
  • have styr på lønsedler og overenskomsten, samt have viden om pension
  • mødes med nye kolleger
  • forhandle forskellige områder med skoleledelsen i forhold til de af DLF og RLF udlagte kompetencer
  • afholde møder i Faglig Klub
  • besvare undersøgelser og formidle information til kollegerne

Forventninger
Du deltager aktivt i skolens forskellige udvalg og lader dig vælge til skolebestyrelsen og som næstformand i MED-udvalget

Du deltager i de månedlige TR-møder og på foreningens kurser og uddannelsestilbud. Du skal de første to år som tillidsrepræsentant i forbindelse med kursusdeltagelse forvente 10-15 overnatninger på Danmarks Lærerforenings kursusejendomme – efterfølgende lidt færre afhængigt af kursusdeltagelse.

Vil du vide mere om opgaverne som tillidsrepræsentant, aflønning og uddannelse, skal du kontakte Randers Lærerforening eller læse mere på Danmarks Lærerforenings hjemmeside.

Kredsstyrelsen

 

Emner

Målgruppe