Nationale test

Test
Allerede i 2013 kunne Danmarks Lærerforening melde ud at foreningen er kritisk over for obligatoriske nationale test. Det kan ikke dokumenteres, at elevernes resultater bliver bedre, fordi der anvendes nationale test.

"Siden hen har talrige rapporter og undersøgelser vist at de nationale test måler både forkert og har en større usikkerhed end hidtil antaget.

Folkeskolen skal være åben om og forholde sig til elevernes trivsel og læring.

Folkeskolen løser sin opgave i samarbejde med forældrene, og undersøgelser viser, at gennem jævnlige samtaler med klassens lærere oplever forældrene en høj grad af åbenhed om deres barns undervisning, udvikling og resultater Forældrene har via dette samarbejde medansvar for deres barns skolegang", fortæller Pia Foersom, pædagogisk ansvarlig i Randers Lærerforening.

"Målet bør være åbenhed om elevernes resultater. En åbenhed, som bygger på professionel og fyldestgørende vurderinger i forhold til de samlede brede mål for undervisningen.

Styrelsen i Randers Lærerforening kan derfor bakke op om et forslag, der gør det muligt, at eleverne i Randers kommunale skolevæsen IKKE skal deltage i de nationale test fremover", slutter Pia Foersom.