Møde om Fælles mål

Den 1. april var Cepheus Park rammen for et møde mellem repræsentanter fra alle skoler, ledelser, tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra fagudvalg m.m.. Alle var samlet for at se på de nye fælles mål, og efterfølgende få igangsat drøftelser ude på de enkelte skoler
Oplæg med Pia

Møde om Fælles mål

Den 1. april var Cepheus Park rammen for et møde mellem repræsentanter fra alle skoler, ledelser, tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra fagudvalg m.m.. Alle var samlet for at se på de nye fælles mål, og efterfølgende få igangsat drøftelser ude på de enkelte skoler

I maj 17 blev det indgået en politisk aftale om ændringer i mål m.m.. Det overordnede mål er folkeskolens formål, og så er der ændret i målene.

Forud for mødet har en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter, fagpiloter, repræsentanter fra Læringscenter Randers og Randers Lærerforening dels deltaget på møde med KL, undervisningsministeriet, og Danmarks Lærerforening.

På mødet i dag gennemgik skoleleder Anne Marie Winther fra Kristrup Skole og pædagogisk ansvarlig i Randers Lærerforening Pia Foersom, de forskellige pejlemærker.

Skolerne fik mulighed for at arbejde med egne handle- og procesplaner og desuden blev der der delt erfaringer fra Blicherskolen.

Emner

Målgruppe