Nyuddannede tillidsrepræsentanter

5 af Randers Lærerforenings tillidsrepræsentanter har gennemført Danmmarks Lærerforenings organisationsuddannelse
Tr Udddanede

Randers Lærerforening ønsker de fem nyuddannede tillidsrepræsentanter tillykke med den netop gennemførte udannelse. På billedet ses fra venstre Anna Christensen Vesterbakkeskolen, Janus Millard Blicherskolen, Kåre Ringbæk Munkholmskolen, Benny Petsch Firkløverskolen og Anne Lystbæk Kristrup Skole.

Organisationsuddannelsen strækker sig over to skoleår og fungerer som en dynamisk uddannelse, hvor der er mulighed for at virke som tillidsrepræsentant samtidig med udannelsen. Sideløbende med undervisningsmodulerne er der vejledning fra den lokale kreds og de kursusansavrlige fra Danmarks Lærerforening. 

Alle fem er nu klar til at hjælpe og servicere medlemmerne på deres egne skoler.