Alle fra styrelsen klar til en ny periode

På generalforsamlingen den 8. marts skal der vælges kredsstyrelse, og den nuværende styrelse i Randers Lærerforening har tilkendegivet, at alle er klar til en ny periode.

Det er:

Pia Foersom - Søndermarkskolen
Michael Povlsen - Oust Mølleskolen
Mads Alexander Christensen – Vestervangsskolen

som alle genopstiller til styrelsen.

Næstformand Jette Husum – Tirsdalens Skole er kandidat til næstformandsposten.

Formand Leif Plauborg - Assentoftskolen er kandidat til formandsposten.

Hvis du har lyst til at stille op eller bare vil vide mere arbejdet i styrelsen, er du meget velkommen til at kontakte kredskontoret. 

Her på hjemmesiden kan du andet steds løbende finde mere information om generalforsamlingen. Klik her