Kurser i engelsk, tysk og fransk

Regional temadag om tidlig sprogstart Skal du have begynderundervisning i engelsk, tysk eller fransk? Kom til en inspirerende temadag om ny begynderdidaktik og få konkret inspiration til din sprogundervisning

Sproglærere med undervisning i tidlig sprogstart (engelsk, tysk og fransk), lærere i og dansk som andetsprog, faglige vejledere i sprog og andre med interesse i fremmedsprogsdidaktik.

Indhold

På temadagen får du konkret inspiration til planlægning af din undervisning. Du bliver præsenteret for årsplaner og dele af undervisningsforløb til hhv. engelsk i 1. klasse og fransk/tysk i 5. klasse, som er udformet med afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden og er afprøvet i praksis. Temadagen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg og workshops. Du får mulighed for at arbejde i sproggrupper med årsplaner, undervisningsforløb og sprogportfolio og drøfte disse med kolleger.  

Det er gratis at deltage. Din skole skal betale transport og dække udgifter til vikar. 

Læs mere her