Ændringer i styrelsen

Et farvel til en nyvalgt og et gensyn til et tidligere styrelsesmedlem. Anja Bråten Møller er genindtrådt i kredsstyrelsen.

Nyvalgte Jannick Emil Neist meddelte mandag den 8. april, at han af personlige grunde ønskede at udtræde af styrelsen, hvilket selvfølgelig blev imødekommet.

På generalforsamlingen blev der som bekendt også valgt suppleanter, og her fik Anja Bråten Møller flest stemmer og derfor blev hun valgt som første suppleant og dermed fra nu medlem af styrelsen.

Den helt nye styrelse har konstitueret sig – alle har beholdt deres poster og Anja er indtrådt som kasserer.

Målgruppe