Foredrag til generalforsamlingen

På generalforsamlingen vil du møde Jacob Aastrup fra Center for Digital Pædagogik

Jacob vil fortælle om "Børn og unges digitale fællesskaber"

”Børn og unges brug af underholdningsplatforme, sociale medier og spil fylder meget. Både i formelle rammer men også en fritidskontekst. Det samme gør holdningerne til feltet.

Den digitale verden er fyldt med muligheder men også med faldgruber. Det er en verden med mulighed for positive fællesskaber og kreative udtryk, men som også rummer mulighed for udstødelse, ensomhed og mistrivsel.

Hos lærere rejses spørgsmålet, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe børn og unge med/i/omkring de digitale fællesskaber. Skal vi gå med eller forbyde?

Og hvad med samarbejdet med forældrene? Gennem praksisnære cases og temaer fra mere end 15 års undervisning hos børn og fagpersoner i Danmark, tilbyder foredraget et overbliksbillede over børnenes foretrukne platforme og spil og taler ind i de udfordringer, man kan møde som underviser i digital dannelse i folkeskolen."

Målgruppe