Kongres - rammer for arbejdslivet

Paa Talerstolen
En del af debatten om "Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv" handlede om kompetenceudvikling. Formand for Randers Lærerforening var på talerstolen med et indlæg om netop kompetenceudvikling

Indlægget kan du læse her: 

Kompetenceudvikling – og jeg ved godt, at dirigenterne gerne vil have at vi holder os til overskriften. Jeg vil alligevel tillade mig et lille tilbageblik på det forrige punkt – inklusion. I Randers Lærerforening har vi flere gange gennemført en inklusionsundersøgelse – den viste hver gang mange ting, der talte ind i det forrige punkt, men sandelig også det nuværende – ca 4 ud af 5 lærere og børnehaveklasseledere efterspurgte relevant uddannelse i forhold til inklusionsopgaven.

EVA – altså evalueringsinstituttet – publicerede i 2021 en undersøgelse, der viste, at aktiviteten på efteruddannelses og kompetenceudviklingsområdet – tja – det ser sort ud. Aktiviteten er dalende.

Men der bliver da gennemført en masse efteruddannelse og kompetenceudvikling rundt omkring vil nogle sige – , gennemført af professionshøjskoler og forlag - aktiviteter betalt af A. P. Mølle-milliarden– skal vi kalde det konceptkompetenceuddannelse – ofte ikke relateret til de behov, de enkelte lærerkollegier eller den enkelte lærer eller børnehaveklasseleder har.

Finder der kompetenceudvikling – altså den fagfaglige sted – den kompetenceudvikling, som den helt almindelige lærer efterspørger, for at netop at udvikle sig i sit fag, for at fordybe sig, blive klogere på faget, didaktikken eller bare lærer nye metoder og teknikker, der passer til tiden, så er den sjælden, eller bliver brugt for at lappe på manglende faglige kompetencer på skolen.

Modsat er Danmarks Lærerforenings nuværende tilbud – godt nok betalt af A. P. Møller, men et uddannelsestilbud, der taler ind i et fag ind i den fordybelse mange efterspørger.  

Lærlingeoprøret – en af de faglige aktive der er med, kunne fortælle, at de lærte at reparere fastnettelefoner – en supergod kompetence at få, da man må formode, at netop den kompetence ellers  snart vil forsvinde og de der kan undervise i det, nok snart når pensionsalderen, så vigtigt, at man får det givet videre – OR NOT…

Kompetenceudvikling ja tak – kompetenceudvikling baseret på individuelle kompetenceudviklingsplaner ja tak – og at de samme IKU bliver relevante og nærværende, at de bliver fulgt – ja tak. Og kan Danmarks Lærerforening på forskellig vis være en spiller på det område, så ja tak.

Vi skal finde en løsning på det vilde problem, der hedder manglende relevant kompetenceudvikling for det store flertal af lærerne og børnehaveklasselederne – en del af løsningen er ressourcer, en del af løsningen er, at der lyttes til lærerne, at lærere og børnehaveklasseledere inddrages i drøftelse af prioriteringer på skolerne, og så nåede jeg også hen til implementeringen af A20 og de fem pejlemærker….

Emner

Målgruppe