4 fra styrelsen genopstiller ved den kommende generalforsamling

Generalforsamling 2017 (1)
Generalforsamlingen den 17. marts 2022 er en valggeneralforsamling, og det betyder, at der skal vælges kredsstyrelse, suppleanter m.m.

Af de nuværende styrelsesmedlemmer har fire tilkendegivet, at de genopstiller til en ny periode.

Nuværende Kredsformand Leif Plauborg genopstiller

Nuværende næstformand Mads A. Christensen genopstiller.

Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kongresdelegeret Pia Foersom genopstiller.
Nuværende medlem af kredsstyrelsen og kongresdelegeret Anne Julie Høgh Boel genopstiller.

Michael Povlsen, styrelsesmedlem og kredskasserer har tilkendegivet, at han ikke genopstiller.

Vil du vide mere om opgaverne i styrelsen, kan du læse mere her og se en generel funktionsbeskrivelse for arbejdet i styrelsen her.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte kredskontoret for yderligere information.

Målgruppe