Særlig feriegodtgørelse

Løntjek.jpg
I forhold til tidligere bliver lønudbetalingen ultimo april lavere

På grund af den nye ferielov, og dermed ændrede optjeningsperioder, påvirkes udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse. Optjeningsperioden fra den 1. september 2020 til den 31. maj 2021 udbetales med lønnen i maj. Perioden fra den 1. juni til den 31. augsut 01.06.21 – 31.08.21 betales med lønnen i august. Dette tillæg udgør 1% efter ferieaftalen. 

Det forhøjede tillæg udbetales i henhold til reglerne om dette (føgler reglerne om 6. ferieuge) og udbetales ultimo april (1,15%).

Udbetaling af 6.ferieuge er fortsat en del af lønnen ultimo maj.

Samlet set betyder dette intet for dem samlede udbetaling, men der er vil fremover være tre forskellige udbetalingstidspunkter. Ligeledes vil en del af pengene grundet de nye ferieregler først kommet til udbetaling efter sommerferien.

 

Emner

Målgruppe