FH-Randers er nu en realitet

Leif
Den 27. april var der stiftende møde i FH-Randers. Formand i Randers Lærerforening Leif Plauborg blev valgt som formand.

Den 27. april var der stiftende møde i Fagbevægelsens Hovedorganisation i Randers.

20 organisationer og mere end 15.000 lønmodtagere fordelt på både det offentlige og private arbejdsmarked er medlemmer af FH-Randers.

På det stiftende møde blev Leif Plauborg, formand for Randers Lærerforening valgt til formand for FH-Randers og Jan Guldmann fra 3F-Randers blev valgt til næstformand. Derudover blev der sammensat en bestyrelse med repræsentanter fra de forskellige faglige organisationer.

”I praksis har samarbejdet mellem organisationerne fungeret i en længere periode, hvor vi tidligere var organiseret i enten LO eller FTF”, fortæller Leif Plauborg, og han fortsætter: ”Her oplevede vi bl.a. et fantastisk samarbejde i forhold til OK18 og 1. maj-arrangementerne. Siden Fagbevægelsens Hovedorganisation blev dannet, har vi lokalt og i Østjylland arbejdet på at få dannet de lokale kommunale enheder og FH-Østjylland, der dækker Syd- og Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune og Randers Kommune”.

Jan Guldmann, næstformand i FH-Randers siger: ”Det nye fællesskab fortsætter den aktive linje og synlighed som både LO-Randers og FTF-organisationerne gennem årene har stået for – nu blot i en større og stærkere udgave. Og vi skal sikre, at både de privat og offentlige ansatte kan se sig selv i det nye FH-Randers og opleve de bliver hørt og deres fag og arbejde bliver synliggjort”.

”Vi glæder os til, at vi nu kan trække rigtigt i arbejdstøjet og sammen på tværs af organisationerne arbejde til glæde for lønmodtagerne i Randers, så vi kan udnytte den synergieffekt, som vi allerede har set gennem skabelse af Fagbevægelsens Hovedorganisation”, slutter Jan Guldmann og Leif Plauborg.

Såvel Jan Guldmann som Leif Plauborg var medlemmer af den midlertidige styregruppe i FH-Randers. 

Yderligere oplysninger
Leif Plauborg, formand FH-Randers 40939678
Jan Guldmann, næstformand FH-Randers 30676340

Emner

Målgruppe