Fritvalgstillægget

Alle_124 2013 06 10 DLF 096
Har du taget stilling til fritvalgstillægget - eller vil du vælge om?

Som en del af overenskomsten er der aftalt et "fritvalgstillæg". Det er på 0,83% af den pensionsgivende løn.

Tilægget udbetales hver måned som som løn eller sættes ind på din pensionsordning. På lønsedlen kan du se, hvad du har valgt (enten står beløbet på første side af lønsedlen som løn eller på side 2, hvor det fremgår at det bruges til at forhøje pensionsindbetalingen).

I følge overenskomsten skal man ved ansættelse vælge, hvilken af de to modeller man ønsker, og herfra er der mulighed for at vælge om. Omvalget skal ske inden den 1. oktober og vil have virkning fra den 1. januar det kommende år.

Du kan vælge om via "Medarbejdernet" på Broen (Randers Kommunes intranet), eller hvis du ikke har adgang til dette, skal du kontakte din leder.

Randers Lærerforening opfordrer til, at du aktivt tager stilling til hvilken model, du ønsker.

Målgruppe