Medlemskonferencer

Vi har fået fat i tre fantastiske oplægsholdere i Rasmus Meyer (Forstander på Krogerup Højskole), Janne Hedegaard Hansen (Centerchef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge) og Lene Tanggaard (Leder af Designskolen i Kolding). Tre store kapaciteter på hver deres område, som vil føre os igennem ”Dannelse, Inklusion og Professionel dømmekraft”.

 

Beskrivelse
Lørdag lægger vi ud med Lene Tanggaard der bl.a. gør os klogere på begrebet ”Professionel dømmekraft”, og hvorfor det bruges så meget netop nu.Der er brug for rum til fornyet respekt om den professionelle dømmekraft blandt lærerne i skolen. Dømmekraften er drivkraft i udviklingen af undervisning og centralt for en lærerstand, der arbejder professionelt.

Efter en god frokost og mulighed for en lille gåtur vil Rasmus Meyer tage fat på dannelse.
Et moderne dannelsesideal må forholde sig til samtid og samfund i dag; hvilke udfordringer er vi som individer og samfund stillet overfor i dag? Og hvilke krav stiller det til elever, undervisere og folkeskolen som institution? Det er de spørgsmål der er udgangspunkt og omdrejningspunkt for oplægget ’Fra forandringsparat til forankringsparat’

Søndag er vægten lagt på inklusion. Janne Hedegaard Hansen (Centerchef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge) styrer os igennem formiddagen inden weekenden rundes af med en god frokost.

Hovedstyrelsesmedlemmer er konferenceværter og præsenterer også foreningens aktuelle politik og inviterer til debat om andre fagpolitiske emner.

Varighed og tilmelding
Konferencerne starter lørdag kl. 10.30 og slutter om søndagen med frokost. Du skal kunne deltage i hele forløbet.

Der kan maksimalt deltage 7 fra samme arbejdsplads, og du må ikke have deltaget på en medlemskonference inden for de seneste to år (efterår 2018 til forår 2020). Konferencerne afholdes på følgende datoer:

3. - 4. okt. 2020, Sinatur Hotel Skarrildhus
7. - 8. nov. 2020, Sinatur Hotel Skarrildhus
21. - 22. nov. 2020, Sinatur Hotel Gl.Avernæs

Ansøg direkte på dlf.org under ’Medlem’, eller brug dette link.

Vi skal have modtaget ansøgningen senest 14. juni 2020.

Du vil inden sommerferien få besked om, hvorvidt du er optaget.