Medlemsbrev om virtuel generalforsamlingen

Generalforsamling 2017 (1)
Af hensyn til det fortsatte arbejde i kredsstyrelsen og planlægningen på de skoler og arbejdssteder, der gennem valgene bliver repræsenteret i styrelsen, er det desværre nødvendigt, at afholde generalforsamlingen på en anden måde end vanligt.

Kære medlemmer

Vi kunne grundet corona-virus desværre ikke afholde vores generalforsamling i marts måned, som vi ellers plejer.

Vi har gået med et håb om, at restrektionerne i samfundet ville blive lempet, således at vi kunne holde en normal, men bare lidt forsinket generalforsamling. Dette håb er nu svundet ind, og tidshorisonten for dette er ukendt. Derfor har vi truffet et andet valg.

Styrelsen har valgt, at vi indkalder til en virtuel generalforsamling, selv om vi godt ved, at det ikke på nogen måde, kan måle sig med den rigtige og normale form. Af hensyn til det fortsatte arbejde i kredsstyrelsen og planlægningen på de skoler og arbejdssteder, der gennem valgene bliver repræsenteret i styrelsen, er dette desværre nødvendigt. Et eksempel er, at der skal planlægges ud fra det frikøb, de valgte får.

Vi har valgt en model for generalforsamlingen, hvor deltagerne forsamles på en række skoler m.m., og her kan man deltage i generalforsamlingen via en storskærm. Der vil hvert sted være en tilstede, der kan lede afstemninger, tælle stemmer op og indrapportere resultaterne. Meget af materialet til generalforsamlingen er placeret på hjemmesiden og kan læses der. Yderligere materiale i form af mundtlig beretninger, gennemgang af regnskaber m.m. vil blive publiceret på dlfinsite, således at vi kan begrænse taletiden og afvikle generalforsamlingen mere effektivt.

På de enkelte lokaliteter vil der selvfølgelig være lidt forplejning. Medlemmer, der ikke har mulighed for, eller ønsker at deltage i arrangementet på en skole, er efter aftale velkomne til at deltage i generalforsamlingen i Lærernes Hus. Her er der dog kun plads til et meget begrænset antal deltagere.

Vi håber på jeres forståelse for, at vi i denne situation, har været nødsaget til at tænke alternativt og så alligevel holde os inden for rammerne i vedtægterne og de muligheder, der er udstukket fra Danmarks Lærerforening.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand

Emner

Målgruppe