Nyvalg til styrelsen i Randers Lærerforening

Anne 1
Randers Lærerforenings generalforsamling den 10. juni gav et nyt ansigt i styrelsen. Nyvalgt blev Anne Julie Høgh Boel, der arbejder som lærer og tillidsrepræsentant på Langå Skole.

Anne fortæller: ”Jeg har gennem de sidste fem år været tillidsvalgt på Langå Skole, hvor jeg har opbygget en stor interesse og indsigt for det fagpolitiske område. Jeg har været tæt på de forandringer og besparelser som både folkeskolen og specialområdet har gennemgået”, og hun fortsætter: ” Jeg takker for den tillid medlemmerne af Randers Lærerforening har vist mig, og jeg glæder mig til arbejdet i kredsstyrelsen”.

Leif Plauborg, formand i Randers Lærerforening siger: ”Et stort tillykke til Anne med valget. Jeg har lært at kende gennem hendes arbejde som tillidsrepræsentant på Langå Skole. Her har hun vist, at hun arbejder meget engageret for at forbedre vilkårene for medlemmerne. Jeg glæder mig til samarbejdet med Anne og resten af styrelsen i de næste to år”.

Til øvrige poster i styrelsen blev Mads Christensen valgt som næstformand – en post, hvortil han har været konstitueret siden Jette Husum udtrådte af styrelsen, og så var der genvalg til Pia Foersom og Michael Povlsen.

Generalforsamlingen var oprindelig planlagt til den 19. marts, men måtte udskydes grundet Covid-19. Reglerne og hensynet til at undgå smittespredning gjorde, at styrelsen valgte at afholde generalforsamlingen virtuelt. I praksis betød dette, at medlemmerne var forsamlet på en række skoler og i Lærernes Hus, hvorfra alle så kunne følge og deltage i generalforsamlingen via en videoforbindelse.

”Vi valgte denne løsning af hensyn til skolernes planlægning af det kommende skoleår. Valgene og de dertil knyttede arbejdsopgaver i Randers Lærerforening har betydning for skolernes planlægning af skoleåret. Alternativet var et vente indtil, vi kunne forsamles som vi plejer – formodentlig først i september, men det ville ikke være rimeligt over for hverken kandidaterne til de forskellige poster eller skolerne”, fortæller Leif Plauborg, og han slutter:” På trods af den noget alternative måde at afholde generalforsamling på, oplevede vi alligevel en stor opbakning med deltagelse af næsten 140 medlemmer – det svarer til næsten 2/3 af det antal, der deltager, når vi holder generalforsamling på normal vis”.