Hvem blev valgt?

Så blev generalforsamling 2020 gennemført - dog på en lidt anden måde end vi plejer at afholde generalforsamling på.

Generalforsamlingen den 10. juni 2020 var en valggeneralforsamling, og det betød, at der var valg til alle poster.

Formand: Leif Plauborg - genvalgt.
Næstformand. Mads Christensen - valgt (var konstitueret som næstformand)

Styrelsen og som kongresdelegerede. Pia Foersom (genvalg) og Anne Julie Høgh Boel (nyvalg)

Styrelsen. Michael Povlsen - genvalgt.

Suppleanter til styrelsen: Birgitte Ramm og Martinella Bach.

Kritiske revisorer: Bent Gindesgård og Jens Ole Sørensen

Revisorsuppleant: Svend Madsen.

Styrelsen har efterfølgende valgt Michale Povlsen som kredskasserer og fordelt frikøbstimerne.

Vi takker for den store opbakning til generalforsamlingen.

Kredsstyrelsen.

Målgruppe