Inklusionsundersøgelsen 2018

Randers Lærerforening har i foråret 2018 gennemført den traditionelle inklusionsundersøgelse. Det er i alt femte gang, som vi gennemfører undersøgelsen blandt medlemmer i fraktion 1 og 2 (lærere og børnehaveklasseledere).

Randers Lærerforening har i perioden fra den 14. marts 2018 til den 24. april 2018 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2.

Der er modtaget svar fra alle folkeskoler i Randers Kommune. Ligeledes er der repræsentation af alle aldersgrupper og lærere/børnehaveklasseledere med anciennitet dækkende hele skalaen. 

 

Svarprocenten er på 41,3%, hvilket betyder, at der er en generel usikkerhed i de afgivne svar på +/- 1-2 procentpoint

 

Det er femte år, at Randers Lærerforening gennemfører inklusionsundersøgelsen. I et vist omfang refereres de tidligere resultater i denne undersøgelse. De tidligere undersøgelser kan alle findes på Randers Lærerforenings hjemmeside under temaet ”Inklusion”.

 

I gennemgangen af undersøgelsen skrives kun lærere, og derved menes både lærere og børnehaveklasseledere.

Inklusionsundersøgelsen 2018

Inklusion - hvordan svarede lærere og børenhaveklasseledere i 2018?

Læs mere her