Åbent brev om kommentarerne på Nørrevangsskolens facebookside

Et billede på Nørrevangsskolens facebookside har givet mange kommentarer, fra bl.a. byrådsmedlemmerne Frank Nørgaard og Nick Zimmermann. Randers Lærerforening har valgt at sende nedenstående åbne brev til de to byrådsmedlemmer.

Vedrørende kommentarerne på Nørrevangsskolens facebookside
I sidste uge delte Nørrevangsskolen et billede fra kristendomsundervisningen på deres facebookside, hvor en dreng fra 4. klasse er iklædt det tøj, som man har på, når man beder. Bag ham på smartboardet kan man se en tekst på arabisk – en tekst, der formodentlig er fra Koranen. Teksten og billedet kommer –  vurderet efter de ikoner, der også er på billedet –  fra undervisningsportalen Clio.

I har begge på facebook-siden valgt at kommentere billedet med teksten ”… det her får konsekvenser”.

I henhold til folkeskolelovens formålsparagraf fremgår følgende: ”….. gør dem fortrolige med dansk kultur  og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

I beskrivelsen af faget kristendom fremgår følgende på undervisningsministeriets hjemmeside: ”Faget kristendomskundskab omfatter fire kompetenceområder: Livsfilosofi og etik, bibelske fortællinger, kristendom og ikke-kristne religioner.

Det indebærer altså, at man også underviser i bl.a. islam, og her har man i stedet for at vise fx en film valgt at inddrage de kompetencer, der er til stede i klassen. Derfor træffer lærerene en række pædagogiske og didaktiske valg om undervisningens form og indhold. Dette er helt i overensstemmelse med lærernes metodefrihed og –ansvar.

Jeres udsagn, der jo reelt kommer fra den øverste ledelse af kommunen – byrådet, og opfattelsen af, at det opfattes som en trussel mod Nørrevangsskolen/lærerne skaber en utryghed og påvirker arbejdsmiljøet i negativ retning. For hvilke konsekvenser er der tale om? Ikke mindst set i forhold til, at lærerne har gjort deres arbejde i forhold til såvel folkeskolelovens formålsparagraf samt beskrivelserne i faget.

For os at se, er der her helt klart overskredet en grænse for, hvordan man kan handle som et ellers ansvarligt medlem af Byrådet i Randers Kommune.

Jeg håber, at I vil tage initiativ til at genskabe den nødvendige tryghed for lærerne på Nørrevangsskolen, således de ikke skal frygte, at det kan få konsekvenser, at de træffer pædagogiske og didaktiske valg i forhold til materialer, elever og gældende regler.

På vegne af kredsstyrelsen
Venlig hilsen 

Leif Plauborg
Formand
Randers Lærerforening