Valg til Lærerstandens Brandforsikring

Der er valg til repræsentantskabet i Lærerstandens Brandforsikring. Kurt Sørensen, tidligere formand i Randers Lærerforening er blandt kandidaterne. Vi opfordrer til at du bruger din eventuelle stemmeret.

Du skulle gerne have modtaget post i e-boks om muligheden for at stemme.

Er du stemmeberettiget kan du stemme her: 

 https://nemid.assembly-voting.com/LBForeningen2023

Og Kurts valgoplæg kan læses her. Her kan du også finde vej til de andre kandidaters valgoplæg.

Emner

Målgruppe