Høringsvar - lokal udmøntning af forkortet skoledag

Skole 570251
Skole- og Uddannelsesudvalget har sendt et forslag i høring om muligheden for, at skolerne selv udmønter den forkortede skoledag i indskolingen. Randers Lærerforening har indsendt høringssvar.

Høringssvar angående  

"Lokal udmøntning af forkortet skoledag for indskolingselever" 

Randers Lærerforening er positiv overfor forslaget om skolernes frihed til beslutninger lokalt om placeringen af forkortet skoledag for indskolingselever. 

Randers Lærerforening ser fordelene i den lokale beslutning som et aktiv i forhold til fleksibilitet på den enkelte skole, når planlægningen forud for et nyt skoleår foregår.

Vi ser et øget lokalt beslutningsgrundlag på skolerne som et plus for skolevæsnet i helhed. 

Det kan naturligvis være en udfordring på nogle skoleri forhold til skolebuskørsel, hvis man ændrer på indskolingselevers afslutning på skoledagen. Der er blandt andet sammenfald mellem skolebusruter på tværs af skoledistrikter, og aftaler, der kan blive påvirket ved en sådan beslutning. Muligheder og økonomi til ændringer af køreplanen skal overvejes og undersøges forud for en sådan beslutning.

Randers Lærerforening har stor tiltro til, at skolerne indbyrdes afsøger muligheder for forbedringer for deres elevers forhold. 

Emner

Målgruppe